top of page

Översättningsfriskrivning

DEN HÄR TJÄNSTEN KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR SOM DRIVS AV GOOGLE. GOOGLE FRÅSÄR SIG ALLA GARANTIER RELATERADE TILL ÖVERSÄTTNINGARNA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER OM NOGGRANNHET, PÅLITLIGHET OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGON PART.

Tulsa Pack Athletic-webbplatsen har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogram som drivs av Google Translate. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatisk översättning är perfekt och den är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Tulsa Pack Athletics webbplats och tillhandahålls "i befintligt skick". Ingen garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstått, lämnas beträffande riktigheten, tillförlitligheten eller riktigheten av översättningar gjorda från engelska till något annat språk. En del innehåll (som bilder, videor, Flash, etc.) kanske inte är korrekt översatta på grund av begränsningarna i översättningsprogramvaran.

Den officiella texten är den engelska versionen av webbplatsen. Eventuella avvikelser eller skillnader som skapas i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig verkan för efterlevnad eller verkställighetsändamål. Om några frågor uppstår relaterade till riktigheten av informationen på den översatta webbplatsen, se den engelska versionen av webbplatsen som jag
sden officiella versionen.

3_2.png
bottom of page